ИНСТИТУТ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Учебно-методический отдел

    

     Секретарь Института права и национальной безопасности

     Губанкова Татьяна Николаевна

     тел.: 8 (4752) 53-22-41, доб. 3113 (каб. 109)

     E-mail: law@tsutmb.ru

 

 

  

 

Учебно-методический отдел 

тел.: 8 (4752) 45-13-14, доб. 3101, 3115 (каб. 114)

E-mail: institytprava@mail.ru

                                                   

                                                                         

Ведущий специалист УМО                Специалист УМО                            Секретарь УМО

Степанова                                            Семёнова                                        Абрамова

Елена Михайловна                             Таисия Владимировна                  Василиса Игоревна         

 

                                                  

   Методист УМО                                   Методист УМО                                Методист УМО 

   Козырева                                            Нефедова                                        Заковрягина

   Светлана Викторовна                       Елена Сергеевна                            Светлана Николаевна